Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Tương thích với SharePoint Workspace Mobile

background image

Tương thích với SharePoint Workspace Mobile
Làm việc trên tài liệu Microsoft Office được chia sẻ và cộng tác trên các dự án, lịch trình cũng

như ý tưởng. Với Microsoft SharePoint Workspace Mobile, bạn có thể duyệt, gửi, chỉnh sửa

và đồng bộ tài liệu trực tuyến.
1. Nhấn vào Office, sau đó trượt đến địa điểm.

2. Nhấn , nhập địa chỉ web cho trang web SharePoint và nhấn

.

3. Chọn tài liệu.
Bản sao được tải về điện thoại.
4. Xem hoặc chỉnh sửa tài liệu và lưu thay đổi.

Mẹo: Để giữ một bản sao tài liệu ngoại tuyến trên điện thoại, hãy nhấn và giữ tài liệu,

sau đó nhấn luôn ngoại tuyến.

Trở lại SharePoint Workspace Mobile

Bấm .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

114