Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Microsoft Office Mobile

background image

Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile là một văn phòng di động.
Chuyển đến hub Office để tạo và chỉnh sửa tài liệu Word và sổ làm việc Excel, mở và xem trình

chiếu PowerPoint, chia sẻ tài liệu sử dụng SharePoint.
Bạn cũng có thể lưu tài liệu vào OneDrive. OneDrive là lưu trữ đám mây bạn có thể sử dụng

để truy cập vào tài liệu của mình từ điện thoại, máy tính bảng, máy tính hoặc Xbox. Khi bạn

ngừng làm việc trên tài liệu và trở lại sau đó, bạn sẽ ở đúng nơi bạn dừng – bất kể bạn sử

dụng thiết bị nào.
Microsoft Office Mobile bao gồm các ứng dụng sau:
• Microsoft Word Mobile
• Microsoft Excel Mobile
• Microsoft PowerPoint Mobile
• Microsoft SharePoint Workspace Mobile
• OneDrive