Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Kết nối với phụ kiện Bluetooth bằng NFC

background image

Kết nối với phụ kiện Bluetooth bằng NFC
Tay bạn đang bận? Hãy sử dụng tai nghe. Hoặc tại sao không nghe nhạc bằng cách sử dụng

loa không dây? Bạn chỉ cần nhấn vào phụ kiện tương thích với điện thoại.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ NFC. Để biết tính khả dụng, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Nhấn vùng NFC của phụ kiện vào vùng NFC của điện thoại và thực hiện theo hướng dẫn được

hiển thị trên màn hình.
Phụ kiện được bán riêng. Tính sẵn có của các phụ kiện phụ thuộc vào khu vực.
Ngắt kết nối phụ kiện

Nhấn lại vào vùng NFC của phụ kiện.
Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn sử dụng của phụ kiện.