Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Đọc thẻ NFC

background image

Đọc thẻ NFC
Thẻ NFC có thể chứa thông tin, chẳng hạn như địa chỉ web, số điện thoại hoặc danh thiếp.

Thông tin bạn muốn chỉ cần một lần nhấn.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ NFC. Để biết tính khả dụng, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Hãy nhấn vào một thẻ bằng vùng NFC của điện thoại.