Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Cập nhật phần mềm điện thoại

background image

Cập nhật phần mềm điện thoại

Cập nhật phần mềm điện thoại và các ứng dụng qua mạng không dây để có được các tính

năng mới và nâng cao cho điện thoại. Cập nhật phần mềm cũng có thể cải thiện hiệu suất

của điện thoại.

Trước khi bắt đầu cập nhật, hãy kết nối bộ sạc hoặc đảm bảo pin điện thoại có đủ điện.

Cảnh báo: Nếu cài đặt một bản cập nhật phần mềm, bạn sẽ không thể sử dụng điện

thoại, kể cả để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, cho đến khi cài đặt xong và điện thoại được

khởi động lại.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

118

background image

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về, bao gồm cả các mục miễn phí, có thể cần chuyển

những lượng lớn dữ liệu và vì thế có thể phát sinh phí dữ liệu.
Theo mặc định, điện thoại sẽ tự động tải xuống bản cập nhật có sẵn mỗi khi cài đặt kết nối

dữ liệu cho phép. Khi điện thoại thông báo có bản cập nhật khả dụng, bạn chỉ cần thực hiện

theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại. Nếu điện thoại không có nhiều bộ nhớ, bạn có

thể cần phải chuyển các ứng dụng, ảnh và nội dung khác vào thẻ nhớ. Thẻ nhớ không được

hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.

Mẹo: Theo mặc định, điện thoại tự động cập nhật các ứng dụng và thành phần khác

(chẳng hạn như hub thiết bị) khi bạn đã kết nối với một mạng WiFi. Để kiểm tra lịch sử

cập nhật, hãy nhấn Store >

> tải xuống và trượt đến lịch sử.

Sau khi cập nhật, hãy kiểm tra ứng dụng Lumia Trợ giúp+Mẹo hoặc các trang hỗ trợ để có

hướng dẫn sử dụng mới.
Tắt tính năng tự động tải về bản cập nhật

Nếu muốn kiểm soát chặt chẽ chi phí dữ liệu, bạn có thể tắt tính năng tự động tải xuống bản

cập nhật. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn TẤT

CẢ CÀI ĐẶT > cập nhật điện thoại và bỏ chọn hộp chọn Tự động tải xuống các bản cập

nhật nếu cài đặt dữ liệu của tôi cho phép.