Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Gửi nội dung bằng cách sử dụng Bluetooth

background image

Gửi nội dung bằng cách sử dụng Bluetooth
Bạn muốn chia sẻ nội dung hoặc gửi ảnh bạn đã chụp cho bạn bè? Bạn có thể sử dụng

Bluetooth để gửi ảnh hoặc các nội dung khác của bạn với các thiết bị tương thích hoặc máy

tính.
Bạn có thể sử dụng nhiều kết nối Bluetooth cùng lúc. Ví dụ, trong khi sử dụng tai nghe

Bluetooth, bạn vẫn có thể gửi nội dung cho một thiết bị khác.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn TẤT CẢ CÀI

ĐẶT > Bluetooth, sau đó chuyển Trạng thái thành Bật

.

2. Nhấn và giữ nội dung bạn muốn gửi, sau đó nhấn vào chia sẻ... > Bluetooth.
Ví dụ, trong hub Ảnh, hãy nhấn và giữ ảnh, sau đó nhấn chia sẻ... > Bluetooth.
3. Nhấn vào thiết bị bạn muốn kết nối. Bạn có thể nhìn thấy các thiết bị Bluetooth trong phạm

vi.

4. Nếu thiết bị kia cần mật mã, hãy nhập mật mã vào. Mật mã, bạn có thể tạo, phải được nhập

vào cả hai thiết bị. Mật mã trong một số thiết bị là cố định. Để biết chi tiết, hãy xem hướng

dẫn sử dụng của thiết bị kia.
Bạn chỉ sử dụng mật mã khi kết nối với thiết bị nào đó lần đầu tiên.
Vị trí của các tập tin đã nhận phụ thuộc vào thiết bị kia. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn

sử dụng của thiết bị kia.
Nếu thiết bị kia cũng là một điện thoại Lumia, các tập tin đã nhận sẽ được lưu trong ứng dụng

mà chúng thuộc về. Ví dụ, ảnh được lưu trong hub Ảnh.