Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Bluetooth

background image

Bluetooth

Bạn có thể kết nối không dây với các thiết bị tương thích khác, chẳng hạn như điện thoại, máy

tính, tai nghe và phụ kiện trên xe. Bạn cũng có thể gửi ảnh đến các điện thoại tương thích

hoặc máy tính.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

122