Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Đổi mã PIN

background image

Đổi mã PIN
Nếu thẻ SIM đi kèm với một mã PIN mặc định, bạn có thể thay đổi mã này thành mã mới bảo

mật hơn.
Không phải nhà cung cấp dịch vụ mạng nào cũng hỗ trợ tính năng này.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT.

2. Trượt sang trái đến ứng dụng và nhấn điện thoại.

3. Nếu bạn có điện thoại SIM kép, hãy chọn SIM bạn muốn. Không phải điện thoại nào cũng

hỗ trợ SIM kép. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

4. Nhấn vào thay đổi mã PIN của SIM.
Mã PIN có độ dài từ 4-8 chữ số.