Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Gửi tin nhắn âm thanh

background image

Gửi tin nhắn âm thanh
Bạn muốn mừng sinh nhật của bạn mình bằng một bài hát? Hãy gửi bài hát của bạn dưới

dạng tin nhắn âm thanh.
1. Khi viết tin nhắn, hãy nhấn vào > ghi chú thoại.

2. Ghi tin nhắn của bạn và nhấn vào xong.

3. Nhấn vào .