Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Đọc tin nhắn

background image

Đọc tin nhắn
Bạn có thể nhìn thấy trên màn hình bắt đầu khi đã nhận được tin nhắn.
Bạn có thể xem tin nhắn giữa bạn và một số liên lạc trong một cuộc hội thoại. Chuỗi hội thoại

có thể chứa tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện.

1. Nhấn vào Nhắn tin.

2. Để đọc tin nhắn, hãy nhấn vào cuộc trò chuyện.

Mẹo: Để ngăn không cho người khác tình cờ nhìn thấy thông báo về tin nhắn của bạn

trên màn hình khóa, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT > màn hình khóa > Chọn ứng dụng để hiển thị trạng thái chi tiết > không

dùng.

Nếu bạn không thể mở một tin nhắn đa phương tiện, hãy kiểm tra các mục sau:
• Đăng ký thuê bao di động của bạn hỗ trợ tin nhắn đa phương tiện.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

70

background image

• Kết nối dữ liệu của bạn được bật. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn TẤT

CẢ CÀI ĐẶT > mạng di động+SIM và chuyển Kết nối dữ liệu sang Bật

.

Quý khách có thể gửi tin nhắn văn bản khi không còn giới hạn ký tự cho một tin nhắn đơn

nữa. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ

của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác

hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn và làm hạn chế số ký tự có thể gửi

trong một tin nhắn đơn.
Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về, bao gồm cả các mục miễn phí, có thể cần chuyển

những lượng lớn dữ liệu và vì thế có thể phát sinh phí dữ liệu.
Lưu phần đính kèm

Nhấn vào phần đính kèm, chẳng hạn như ảnh, sau đó nhấn vào

> lưu.

Xóa cuộc trò chuyện

Trong chuỗi hội thoại, hãy nhấn , chọn cuộc trò chuyện bạn muốn xóa và nhấn .
Xóa một tin nhắn đơn trong cuộc trò chuyện

Trong chuỗi hội thoại, hãy nhấn vào cuộc trò chuyện, nhấn và giữ tin nhắn bạn muốn xóa,

sau đó nhấn xóa.
Xóa tất cả tin nhắn trong điện thoại của bạn

Nhấn vào >

> chọn tất cả > .