Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Xem cập nhật trạng thái của bạn bè

background image

Xem cập nhật trạng thái của bạn bè
Sau khi thiết lập các dịch vụ mạng xã hội chẳng hạn như Twitter trên điện thoại, bạn có thể

theo dõi các cập nhật trạng thái của bạn bè trong hub Mọi người.
Nhấn vào Mọi người, sau đó trượt đến tin tức mới.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

68