Microsoft Lumia 535 Dual SIM - E-mail

background image

E-mail

Bạn có thể sử dụng điện thoại để đọc và trả lời e-mail mọi lúc mọi nơi.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

73

background image

Trên màn hình bắt đầu, hãy nhấn vào .
Để gửi và nhận e-mail, bạn phải kết nối vào internet.