Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Sao chép số liên lạc từ thẻ SIM

background image

Sao chép số liên lạc từ thẻ SIM
Nếu bạn có các số liên lạc được lưu trên thẻ SIM, bạn có thể sao chép chúng vào điện thoại

của mình.
Đảm bảo thẻ SIM đã được lắp.
1. Nhấn vào Mọi người.

2. Nhấn vào

> cài đặt > nhập từ SIM.

3. Để nhập tất cả các số liên lạc, hãy nhấn nhập.

Mẹo: Để chọn từng số liên lạc, hãy nhấn xóa và sử dụng các hộp chọn.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

66

background image

Bạn không thể lưu các liên lạc vào thẻ SIM mới.