Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Hub Mọi người

background image

Hub Mọi người
Hub Mọi người là nơi lưu giữ thông tin liên lạc của bạn bè. Nó cho phép bạn giữ liên lạc với

những người quan trọng nhất thông qua phòng và nhóm. Mạng xã hội của bạn cũng ở đây.
Chuyển đến danh bạ để xem thông tin liên lạc của bạn bè từ tất cả các tài khoản bạn đã đăng

nhập vào. Bạn có thể sắp xếp danh sách theo cách bạn muốn bằng cách lọc theo tài khoản

hoặc ẩn các liên lạc không có số điện thoại. Thẻ liên lạc của riêng bạn cũng ở đây.
Kiểm tra tin tức mới để tiện xem các cập nhật trạng thái mạng xã hội của bạn bè ở một nơi.
Giao diện phòng là nơi chứa phòng và nhóm của bạn, đây là cách giữ liên lạc với các liên lạc

quan trọng nhất của bạn. Phòng cho phép bạn và bạn bè được mời chat riêng và chia sẻ

những thứ như lịch và ảnh. Nhóm giúp dễ dàng xem các cập nhật xã hội chỉ từ những người

mà bạn thêm vào nhóm và để gửi e-mail hoặc tin nhắn đến tất cả những người trong nhóm

cùng lúc.