Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Sử dụng cuộc gọi chờ

background image

Sử dụng cuộc gọi chờ
Nghe một cuộc gọi khác trong khi bạn đang ở trong một cuộc gọi? Cuộc gọi chờ giúp bạn

trả lời hoặc giữ một trong hai cuộc gọi.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT > mạng+ > thiết lập.

2. Nếu bạn có điện thoại SIM kép, hãy nhấn SIM bạn muốn. Không phải điện thoại nào cũng

hỗ trợ SIM kép. Để biết tính khả dụng, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

3. Chuyển Chờ cuộc gọi sang Bật

.

Giữ cuộc gọi đầu tiên và trả lời cuộc gọi mới

Nhấn vào TRẢ LỜI.
Kết thúc cuộc gọi đầu tiên và trả lời cuộc gọi mới

Nhấn vào kết thúc cuộc gọi+trả lời.
Bỏ qua cuộc gọi mới

Nhấn vào BỎ QUA.
Giữ một cuộc gọi và thực hiện một cuộc gọi khác

Nhấn CHỜ > THÊM CUỘC GỌI và gọi người bạn muốn.
Chuyển đổi giữa các cuộc gọi

Nhấn vào NHẤN ĐỂ HOÁN ĐỔI.