Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Chuyển tiếp cuộc gọi đến thư thoại

background image

Chuyển tiếp cuộc gọi đến thư thoại
Ngoài khả năng chuyển tiếp cuộc gọi đến số điện thoại khác, bạn cũng có thể chuyển tiếp

các cuộc gọi này đến thư thoại để nghe chúng sau.
Để biết tính sẵn có của tính năng này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng. Không phải

điện thoại nào cũng hỗ trợ SIM kép. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

60

background image

Thực hiện một trong các bước sau đây, tùy thuộc vào điện thoại của bạn:

Nhấn vào >

> cài đặt. Nếu bạn có điện thoại SIM kép, hãy nhấn SIM bạn muốn.

Chuyển Chuyển tiếp cuộc gọi sang Bật

, nếu cần và nhập số hộp thư thoại được

cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn, nếu cần.

Hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT > mạng+ >

thiết lập và nhập số hộp thư thoại được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn, nếu

cần. Nếu bạn có điện thoại SIM kép, hãy nhấn vào SIM bạn muốn trước khi nhập số.

Tùy thuộc vào điện thoại của bạn, bạn có thể chuyển tiếp tất cả cuộc gọi tới thư thoại hoặc

áp dụng lựa chọn riêng cho các tình huống khác nhau, chẳng hạn như khi bạn không thể trả

lời hoặc khi bạn đang có một cuộc gọi.

Mẹo: Nếu muốn tránh chuyển tiếp cuộc gọi đến hộp thư thoại, hãy nhập số khác, chẳng

hạn như số điện thoại thứ hai của bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch

vụ về việc tắt dịch vụ thư thoại.

Thay đổi số hộp thư thoại

Nhấn >

> cài đặt và nhập số mới. Nếu bạn có điện thoại SIM kép, hãy nhấn vào SIM

bạn muốn trước khi nhập số.