Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Mọi người & nhắn tin

background image

Mọi người & nhắn tin

Liên lạc với bạn bè và gia đình, chia sẻ tập tin, chẳng hạn như ảnh, bằng cách sử dụng điện

thoại. Theo dõi các cập nhật mới nhất cho các dịch vụ mạng xã hội ngay cả khi đang di chuyển.