Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Chia sẻ ảnh và video

background image

Chia sẻ ảnh và video
Bạn có thể chia sẻ ảnh và video một cách nhanh chóng và dễ dàng để bạn bè và gia đình xem.
1. Chụp ảnh hoặc quay video.

2. Trên màn hình bắt đầu, hãy nhấn Ảnh, duyệt ảnh hoặc video và nhấn vào nó.

3. Nhấn , chọn cách bạn muốn chia sẻ và thực hiện theo hướng dẫn.

Mẹo: Để chia sẻ nhiều ảnh hoặc video cùng lúc, hãy nhấn , chọn các ảnh hoặc video

và nhấn .
Mẹo: Để truy cập vào ảnh của bạn từ tất cả các thiết bị, bạn có thể thiết lập tải lên

OneDrive. Sau đó, album OneDrive sẽ có sẵn trong hub Ảnh khi bạn xem ảnh của mình.

Để thiết lập tính năng này, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng

của màn hình và nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT > ảnh+máy ảnh. Bên dưới Tự động tải lên,

nhấn OneDrive và chọn một tùy chọn.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về, bao gồm cả các mục miễn phí, có thể cần chuyển

những lượng lớn dữ liệu và vì thế có thể phát sinh phí dữ liệu.
Không phải dịch vụ chia sẻ nào cũng hỗ trợ tất cả các định dạng tập tin hoặc video được quay

ở mức chất lượng cao.