Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Quay video âm thanh vòm

background image

Quay video âm thanh vòm
Bạn có thể ghi âm thanh đa kênh Dolby Digital Plus 5.1 cho video của mình. Bạn cũng có thể

thay đổi các cài đặt ghi âm khác để phù hợp với các điều kiện ghi khác nhau.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ âm thanh vòm Dolby. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập

vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

85

background image

Cài đặt âm thanh có sẵn có thể thay đổi tùy thuộc vào điện thoại của bạn.
1. Nhấn vào Lumia Camera.

2. Tùy thuộc vào điện thoại, hãy thực hiện một trong các cách sau:

Nhấn vào >

> cài đặt.

Nhấn và trượt đến video.

3. Chuyển Âm thanh vòm sang bật.
Âm thanh vòm ghi lại trường âm thanh xung quanh bạn ở định dạng âm thanh đa kênh Dolby

Digital Plus 5.1 với một phần âm thanh bổ sung ở định dạng AAC stereo.

Mẹo: Để có chất lượng ghi âm tốt nhất, hãy giữ các góc của điện thoại ở chế độ ngang.