Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Chụp ảnh như một thợ ảnh chuyên nghiệp

background image

Chụp ảnh như một thợ ảnh chuyên nghiệp
Bạn muốn sử dụng hết tiềm năng sáng tạo của mình và chụp ảnh chuyên nghiệp? Với Lumia

Camera, bạn có thể tự điều chỉnh cài đặt máy ảnh ở cả chế độ máy ảnh và chế độ video.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

84

background image

1. Nhấn vào Lumia Camera.

2. Để xem cài đặt, hãy kéo sang trái. Để thay đổi cài đặt, hãy trượt ngón tay lên hoặc xuống

trên thanh trượt. Ví dụ, bạn có thể thay đổi Bù phơi sáng để kiểm soát lượng ánh sáng trong

ảnh.

3. Để đóng cài đặt, hãy kéo sang phải.

4. Để chụp ảnh, hãy nhấn .