Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Chụp ảnh không bị giảm chất lượng

background image

Chụp ảnh không bị giảm chất lượng
Lumia Camera cho phép bạn chụp ảnh Âm bản Kỹ thuật số (DNG) không giảm chất lượng, có

khả năng chỉnh sửa đăng tốt hơn.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ định dạng Âm bản Kỹ thuật số (DNG). Để biết tính sẵn

có, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Nhấn vào Lumia Camera > , sau đó trượt đến ảnh.

2. Nhấn Chế độ chụp và nhấn vào chế độ JPG + DNG.

3. Khi bạn chụp ảnh, 2 tập tin được lưu: một ảnh JPG độ phân giải thấp hơn được tối ưu hóa

để chia sẻ và một ảnh DNG không giảm chất lượng.
Sau khi chuyển ảnh DNG sang máy tính, bạn có thể duyệt và xem chúng bằng cách tải xuống

và cài đặt Adobe DNG Codec từ www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?

ftpID=5495.
Bạn có thể chỉnh sửa ảnh DNG trong bất cứ chương trình chỉnh sửa ảnh nào có hỗ trợ chuẩn

DNG đầy đủ.