Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Chọn bố cục ảnh một cách dễ dàng

background image

Chọn bố cục ảnh một cách dễ dàng
Bạn muốn chọn bố cục ảnh một cách chuyên nghiệp? Hãy sử dụng lưới kính ngắm và chọn

bố cục ảnh hoàn hảo.
1. Nhấn vào Lumia Camera.

2. Tùy thuộc vào điện thoại, hãy thực hiện một trong các cách sau:

Nhấn vào

> cài đặt.

Nhấn và trượt đến tổng quát.

3. Chuyển Lưới khung sang tỷ lệ vàng hoặc quy tắc 1/3 chẳng hạn.

4. Để chụp ảnh, hãy nhấn .