Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Hub ảnh

background image

Hub ảnh
Ảnh bạn chụp hoặc video bạn quay bằng điện thoại sẽ được lưu vào hub Ảnh , nơi bạn có thể

duyệt và xem chúng.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

88

background image

Để dễ dàng tìm ảnh và video, hãy đánh dấu các mục yêu thích hoặc sắp xếp chúng vào album.