Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Máy ảnh

background image

Máy ảnh

Vì sao phải mang theo máy ảnh riêng khi điện thoại của bạn có tất cả những gì bạn cần để

giữ lại những kỷ niệm? Với máy ảnh của điện thoại, bạn có thể dễ dàng chụp ảnh hoặc quay

video.