Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Thiết lập điện thoại

background image

Thiết lập điện thoại

Tận dụng tối đa các tính năng của điện thoại từ get-go.

Khi bật điện thoại lần đầu tiên, điện thoại sẽ hướng dẫn bạn thiết lập kết nối mạng, cài đặt

điện thoại và tạo một tài khoản Microsoft trong một lần.
Bạn cần có tài khoản Microsoft để sao lưu và khôi phục điện thoại, để mua, cài đặt và cập

nhật ứng dụng, cũng như để truy cập vào một số ứng dụng Microsoft, chẳng hạn như:
• Xbox
• Xbox Music và Xbox Video
• OneDrive
• Hotmail
• Outlook
Bạn có thể sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu này trên máy tính và điện thoại.
1. Bật điện thoại và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

2. Khi được yêu cầu, hãy tạo một tài khoản Microsoft: Nếu đã có tài khoản cho các dịch vụ

Microsoft, chẳng hạn như Xbox Live.com, Hotmail.com hoặc Outlook.com hoặc đã tạo tài

khoản Microsoft trên máy tính bảng Surface hoặc máy tính PC chạy Windows, hãy đăng nhập

bằng tên người dùng đó.
Đảm bảo bạn nhớ thông tin đăng nhập cho tài khoản Microsoft bạn đã thêm vào điện thoại.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

10

background image

Mẹo: Bạn cũng có thể tạo một tài khoản Microsoft sau này. Trên màn hình bắt đầu, hãy

trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT > email+tài

khoản > thêm tài khoản > Tài khoản Microsoft.

Bạn cũng có thể tạo hoặc quản lý tài khoản của mình tại www.live.com.
3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn.

4. Nhập số điện thoại của bạn hoặc địa chỉ email thay thế. Chúng được sử dụng để gửi cho

bạn mã kích hoạt sử dụng một lần và để bảo vệ dữ liệu của bạn.

5. Chọn cách bạn muốn nhận mã kích hoạt sử dụng một lần.

6. Khi được hỏi, hãy nhập 4 chữ số cuối cùng của số điện thoại hoặc địa chỉ email thay thế

của bạn.

7. Khi nhận được mã, hãy nhập mã vào và bạn đã sẵn sàng để sao lưu dữ liệu và sử dụng điện

thoại.

Mẹo: Để tắt màn hình, hãy bấm phím nguồn và kéo màn hình khóa lên.