Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Phím trở về, phím bắt đầu và phím tìm kiếm

background image

Phím trở về, phím bắt đầu và phím tìm kiếm

Các phím trở về, bắt đầu và tìm kiếm giúp bạn điều hướng điện thoại.
• Để xem bạn đã mở những ứng dụng nào, hãy nhấn và giữ . Sau đó bạn có thể chuyển

sang một ứng dụng khác hoặc đóng những ứng dụng bạn không cần đến.

• Để trở về màn hình trước đó bạn đã ở, hãy bấm . Điện thoại sẽ nhớ tất cả các ứng dụng

và trang web bạn đã truy cập kể từ lần gần nhất màn hình được khóa.

• Để chuyển đến màn hình bắt đầu, hãy bấm . Ứng dụng bạn đã ở trong đó vẫn chạy ẩn.
• Để tìm kiếm trên web hoặc tìm các mục trên điện thoại, hãy bấm .
• Để điều khiển điện thoại bằng giọng nói, hãy bấm và giữ , sau đó đọc lệnh thoại.

Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ. Để có thông tin về các ngôn

ngữ được hỗ trợ, hãy truy cập vào www.windowsphone.com.