Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Thêm tài khoản Microsoft vào điện thoại

background image

Thêm tài khoản Microsoft vào điện thoại
Nếu bạn đã không đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình trong lần khởi động đầu tiên,

bạn có thể thêm tài khoản đó vào điện thoại sau này và dễ dàng nhận dữ liệu và các cài đặt

trên tất cả các thiết bị của bạn.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT > email+tài khoản > thêm tài khoản.

2. Nhấn vào Tài khoản Microsoft.

3. Đăng nhập bằng cách sử dụng tên người dùng và mật khẩu tài khoản Microsoft hiện có.

4. Chọn cách bạn muốn nhận mã kích hoạt sử dụng một lần.

5. Khi được hỏi, hãy nhập 4 chữ số cuối cùng của số điện thoại hoặc địa chỉ email thay thế

của bạn.

6. Khi nhận được mã, hãy nhập mã vào.
Dữ liệu và các cài đặt của bạn sẽ được đồng bộ với điện thoại.

Mẹo: Nếu điện thoại trước là Windows Phone và bạn đã sao lưu nội dung vào tài khoản

Microsoft, hãy khôi phục bản sao lưu và dễ dàng chuyển nội dung sang điện thoại mới.