Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Tạo tài khoản Microsoft

background image

Tạo tài khoản Microsoft
Thêm gia vị cho cuộc sống của bạn và tận dụng tối đa điện thoại – tạo tài khoản Microsoft.

Nếu bạn chưa tạo tài khoản Microsoft trong lần khởi động đầu tiên, bạn luôn có thể làm điều

đó sau này.

Nếu đã có tài khoản Xbox Live.com, Hotmail.com hoặc Outlook.com, hoặc nếu đã tạo tài khoản

Microsoft trên máy tính bảng Surface hoặc máy tính PC chạy Windows, bạn không cần phải

tạo tài khoản mới – chỉ cần đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản đó.

Nếu chưa có tài khoản Microsoft, bạn có thể tạo tài khoản bằng điện thoại.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT > email+tài khoản > thêm tài khoản.

2. Nhấn vào Tài khoản Microsoft.

3. Tạo tài khoản Microsoft.
Đảm bảo bạn nhớ thông tin đăng nhập cho tài khoản Microsoft bạn đã thêm vào điện thoại.
4. Nhập chi tiết tài khoản của bạn.

5. Nhập số điện thoại của bạn hoặc địa chỉ email thay thế. Chúng được sử dụng để gửi cho

bạn mã kích hoạt sử dụng một lần và để bảo vệ dữ liệu của bạn.

6. Chọn cách bạn muốn nhận mã kích hoạt sử dụng một lần.

7. Khi được hỏi, hãy nhập 4 chữ số cuối cùng của số điện thoại hoặc địa chỉ email thay thế

của bạn.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

28

background image

8. Khi nhận được mã, hãy nhập mã vào và bạn đã sẵn sàng để sao lưu dữ liệu và sử dụng điện

thoại.
Bạn cũng có thể tạo hoặc quản lý tài khoản của mình tại www.live.com.