Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Chuyển tiếp cuộc gọi giữa các SIM

background image

Chuyển tiếp cuộc gọi giữa các SIM
Chuyển tiếp cuộc gọi giữa các SIM bằng cách sử dụng 2 SIM thông minh – khi có ai đó gọi

cho bạn vào một SIM trong khi bạn đang có một cuộc gọi trên SIM kia, bạn có thể quản lý

các cuộc gọi từ cả hai SIM giống như chỉ có một SIM.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ SIM kép. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Bạn phải lắp cả hai SIM để truy cập vào cài đặt cuộc gọi SIM kép.
Để biết tính khả dụng của dịch vụ này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT > mạng+.

2. Nhấn vào thiết lập.

3. Để chọn cách chuyển tiếp cuộc gọi giữa các SIM, hãy thay đổi cài đặt cho 2 SIM thông

minh.

4. Nhập số điện thoại cho các SIM và nhấn gửi.

5. Nhấn cài đặt SIM đôi bổ sung để truy cập vào phần còn lại của cài đặt mạng, chẳng hạn

như Kết nối dữ liệu.

Mẹo: Bạn có thể ghim cài đặt cuộc gọi SIM kép vào màn hình bắt đầu để dễ dàng truy

cập.