Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Viết đánh giá cho một ứng dụng

background image

Viết đánh giá cho một ứng dụng
Bạn có muốn chia sẻ quan điểm của mình về một ứng dụng với những người dùng Store khác

không? Xếp hạng và đánh giá ứng dụng. Bạn có thể đăng một bài đánh giá cho mỗi ứng dụng

mà bạn tải về.
1. Trong menu ứng dụng, hãy nhấn và giữ ứng dụng, sau đó nhấn xếp hạng và đánh giá.

2. Xếp hạng ứng dụng và viết đánh giá của bạn.

Mẹo: Bạn có thể xếp hạng và đánh giá các mục khác theo cùng một cách.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

55

background image

Nhận tin quảng cáo

Nếu bạn muốn nhận được tin quảng cáo và mẹo về ứng dụng có thể bạn quan tâm, trên màn

hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT

chuyển id quảng cáo sang Bật

. Nếu bạn muốn xóa thông tin mà điện thoại sử dụng

để tìm các tin quảng cáo và mẹo có liên quan, hãy nhấn đặt lại ID quảng cáo của bạn.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

56