Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Tải về ứng dụng, trò chơi hoặc các mục khác

background image

Tải về ứng dụng, trò chơi hoặc các mục khác
Tải về ứng dụng, trò chơi hoặc các nội dung khác miễn phí, hoặc mua thêm nội dung cho điện

thoại.
1. Nhấn vào Store.

2. Nhấn vào một mục để xem chi tiết của mục đó.

3. Nếu mục đó có giá, hãy nhấn vào mua hoặc để thử mục đó miễn phí trong thời gian giới

hạn, hãy nhấn vào dùng thử. Nếu mục đó miễn phí, hãy nhấn vào cài đặt.
Tính khả dụng của các phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung

cấp dịch vụ mạng của bạn.
4. Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Microsoft, hãy đăng nhập ngay.

5. Thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

Mẹo: Nếu tải xuống không thành công, hãy kiểm tra xem ngày giờ đã được đặt chính

xác chưa.

Khi quá trình tải về hoàn tất, bạn có thể mở hoặc xem mục này, hoặc tiếp tục duyệt những

nội dung khác. Loại nội dung sẽ xác định nơi các mục được lưu trong điện thoại: nhạc, video

và podcast có thể được tìm thấy trong Nhạc, Video và podcast, trò chơi có thể được tìm thấy

trong Trò chơi, và ứng dụng có thể được tìm thấy trong menu ứng dụng.
Để biết thêm thông tin về một mục, hãy liên hệ với nhà xuất bản của mục này.

Mẹo: Sử dụng kết nối Wi-Fi để tải về các tập tin lớn.

Mẹo: Trong giao diện chính của Store, ở góc trên bên phải của màn hình, bạn có thể

nhìn thấy thông báo về số ứng dụng, trò chơi và nội dung khác đã tải về có bản cập

nhật.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

54

background image

Nếu ứng dụng đã tải về không hỗ trợ ngôn ngữ của điện thoại, ứng dụng này sẽ sử dụng

tiếng Anh-Mỹ theo mặc định. Nếu bạn đã thêm nhiều ngôn ngữ điện thoại và ứng dụng hỗ

trợ một trong số những ngôn ngữ này, ứng dụng được tải về theo ngôn ngữ được hỗ trợ.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng máy tính để duyệt Cửa hàng Windows Phone và tải nội

dung về điện thoại. Truy cập vào www.windowsphone.com và duyệt hoặc tìm kiếm

ứng dụng và trò chơi.
Mẹo: Nếu con bạn có Windows Phone 8.1, bạn có thể sử dụng trang web Gia đình tôi

để quản lý nội dung tải xuống và cài đặt của trò chơi và ứng dụng của con bạn. Để thiết

lập Gia đình tôi, hãy truy cập vào https://www.windowsphone.com/family, đăng nhập

vào tài khoản Microsoft bằng cả địa chỉ e-mail và mật khẩu của bạn và của con bạn, sau

đó thực hiện theo hướng dẫn.
Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ. Để biết thêm về tính khả

dụng của tính năng và dịch vụ, hãy xem phần Cách sử dụng tại

www.windowsphone.com.
Tính sẵn có của các ứng dụng và trò chơi có thể phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ.

Xem nội dung tải xuống đang diễn ra và trước đó

Nhấn Store >

> tải xuống và trượt đến tải xuống để xem nội dung tải xuống đang

diễn ra hoặc đến lịch sử để xem các ứng dụng, trò chơi và nội dung khác đã tải xuống trước

đó.