Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Có gì mới trong phiên bản này?

background image

Có gì mới trong phiên bản này?

Kiểm tra nhanh một số tính năng chính trong phiên bản này.
• Nhóm các hình xếp trên màn hình bắt đầu vào các thư mục.
• Chọn thời gian báo lại và âm báo phù hợp với bạn.
• Có được dịch vụ VPN để sử dụng cá nhân.
• Cortana được hỗ trợ ở những vùng mới: Vương quốc Anh và Trung Quốc.