Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Tìm kiếm trên web

background image

Tìm kiếm trên web

Khám phá các trang web và thế giới bên ngoài với tìm kiếm Bing. Bạn có thể sử dụng bàn

phím hoặc giọng nói để nhập từ tìm kiếm.
1. Bấm .

Mẹo: Nếu bạn đang sử dụng Cortana, chỉ cần nhấn và đọc từ tìm kiếm của bạn.

2. Nhập từ tìm kiếm vào hộp tìm kiếm, sau đó nhấn vào

. Bạn cũng có thể chọn từ tìm kiếm

từ các từ phù hợp được đề xuất.

3. Để xem các kết quả tìm kiếm có liên quan, hãy trượt sang trái để xem các danh mục kết

quả tìm kiếm khác nhau.
Sử dụng tính năng tìm kiếm bằng giọng nói

Bấm , nhấn vào trong hộp tìm kiếm và đọc từ tìm kiếm của bạn.
Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ. Để biết thêm về tính khả dụng của

tính năng và dịch vụ, hãy truy cập vào www.windowsphone.com.