Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Phát podcast

background image

Phát podcast
Theo kịp podcast yêu thích và đăng ký chúng trên điện thoại.
1. Nhấn vào Podcast.

2. Nhấn âm thanh hoặc video và nhấn vào podcast bạn muốn xem hoặc nghe.

Mẹo: Để chọn một tập podcast nào đó, hãy nhấn

.

Đăng ký podcast

Trượt đến NHẬN PODCAST và nhập địa chỉ podcast.

Mẹo: Bạn cũng có thể tìm kiếm podcast theo tên.