Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Nghe nhạc không dây

background image

Nghe nhạc không dây
Với loa không dây, bạn có thể nghe nhạc với âm thanh chất lượng cao không cần cáp.
Loa không dây được bán riêng. Tính sẵn có của các phụ kiện phụ thuộc vào khu vực.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT > NFC.

2. Chuyển Chạm để chia sẻ sang Bật

.

Trước khi sử dụng NFC, hãy đảm bảo màn hình và các phím đã được mở khóa.
3. Chạm vùng NFC của loa vào vùng NFC của điện thoại. Loa sẽ tự động kết nối với điện

thoại. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ NFC. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Mẹo: Bạn cũng có thể kết nối sử dụng Bluetooth. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt

xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT > Bluetooth và ghép

nối điện thoại với loa.