Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Chiếu màn hình qua Wi-Fi

background image

Chiếu màn hình qua Wi-Fi
Chiếu màn hình của bạn trên một TV, màn hình hoặc máy chiếu tương thích qua Wi-Fi để xem

video trên một màn hình lớn hơn.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ chiếu màn hình của bạn qua Wi-Fi. Để biết tính sẵn

có, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Thiết bị kia phải hỗ trợ công nghệ Miracast.
Việc chiếu tài liệu được bảo hộ bản quyền có thể bị hạn chế.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT > chiếu màn hình của tôi.

2. Nhấn vào thiết bị bạn muốn sử dụng.
Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị kia.

Mẹo: Để thay đổi hướng của màn hình chiếu, hãy nhấn Nâng cao > Hướng màn hình

bên ngoài.
Mẹo: Để hiển thị một dấu chấm trên màn hình được chiếu khi bạn nhấn vào màn hình

điện thoại, ví dụ, khi hiển thị bản trình bày PowerPoint, hãy nhấn Nâng cao và chuyển

Hiển thị chấm chạm sang Bật

.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

104