Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Chơi trò chơi

background image

Chơi trò chơi
Chơi trò chơi trên điện thoại là một trải nghiệm xã hội thật sự. Xbox, dịch vụ chơi trò chơi của

Microsoft cho phép bạn chơi các trò chơi với bạn bè và sử dụng hồ sơ người chơi của bạn để

theo dõi điểm số trò chơi và thành tích. Bạn có thể làm điều này trực tuyến, trên máy Xbox và

trên điện thoại trong hub Trò chơi.
Nhấn vào Trò chơi.
Trượt đến BỘ SƯU TẬP và chọn một trò chơi. Nếu là trò chơi Xbox, hãy đăng nhập vào tài

khoản Xbox của bạn. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể tạo một tài khoản. Xbox không sẵn

có ở tất cả các khu vực.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

108

background image

Mẹo: Bạn có thể ghim trò chơi yêu thích vào màn hình bắt đầu. Trong menu ứng dụng,

hãy nhấn và giữ trò chơi, sau đó nhấn ghim vào màn hình bắt đầu.
Mẹo: Bạn có thể sử dụng điện thoại làm bộ điều khiển từ xa cho máy chơi trò chơi Xbox

One và tương tác với bạn bè chơi trò chơi. Truy cập vào www.windowsphone.com để

tải xuống ứng dụng Xbox One SmartGlass.

Tải thêm trò chơi

Trượt đến BỘ SƯU TẬP và nhấn cửa hàng trò chơi.

Mẹo: Khi đăng nhập vào tài khoản Xbox, bạn có thể nhận được lời mời chơi trò chơi từ

bạn bè. Nếu bạn không có trò chơi này, nhưng nó lại có sẵn ở khu vực của bạn trong

cửa hàng trò chơi, bạn có thể tải về một phiên bản dùng thử hoặc mua nó ngay lập tức.

Tiếp tục chơi trò chơi

Khi bạn trở lại một trò chơi, có thể có một biểu tượng tiếp tục trong chính trò chơi đó. Nếu

không, hãy nhấn vào màn hình.