Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Tải công thức nấu ăn mới và ý tưởng nấu ăn

background image

Tải công thức nấu ăn mới và ý tưởng nấu ăn
Tìm công thức nấu ăn và thêm các thành phần vào danh sách mua sắm chỉ trong một lần

nhấn.
1. Nhấn vào Thực phẩm và Đồ uống.

2. Để tìm một công thức nấu ăn, hãy nhấn Duyệt Công thức nấu ăn.

3. Để duyệt công thức nấu ăn theo thể loại, chẳng hạn như các thành phần chính hoặc nhu

cầu ăn kiêng, hãy trượt đến Công thức nấu ăn và nhấn vào một danh mục.

Mẹo: Để thêm các thành phần của một công thức nấu ăn vào một danh sách mua sắm,

hãy nhấn .