Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Kiểm tra dự báo thời tiết mới nhất

background image

Kiểm tra dự báo thời tiết mới nhất
Khi bạn cần biết trời sẽ mưa hay nắng, hãy kiểm tra điều kiện thời tiết hiện tại hoặc dự báo

thời tiết cho những ngày sắp tới.
1. Nhấn vào Thời tiết.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

110

background image

2. Trượt đến Hôm nay để xem thời tiết cho vị trí hiện tại của bạn.

Mẹo: Để nhanh chóng xem thời tiết ở những nơi khác, hãy lưu vị trí quan trọng của bạn

vào mục yêu thích. Trượt đến Vị trí ưa thích, nhấn và thêm vị trí.