Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Giải quyết sự cố và hỗ trợ

background image

Giải quyết sự cố và hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về điện thoại của mình hoặc nếu bạn không chắc chắn về cách

điện thoại hoạt động, có một số kênh hỗ trợ để bạn kiểm tra.
Để giúp bạn tận dụng tối đa điện thoại của mình, có hướng dẫn sử dụng bên trong điện thoại

với các hướng dẫn bổ sung. Nhấn Lumia Trợ giúp+Mẹo.
Bạn cũng có thể truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/, nơi bạn có thể tìm

thấy:

Thông tin giải quyết sự cố

Thảo luận

Tin tức về các ứng dụng và nội dung tải về

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin chi tiết hơn về các tính năng và công nghệ, cũng như khả năng tương thích

của điện thoại và phụ kiện

Phần giải quyết sự cố và thảo luận có thể không khả dụng với mọi ngôn ngữ.
Để xem video hỗ trợ, hãy truy cập vào www.youtube.com/lumiasupport.
Nếu điện thoại không phản hồi

Hãy thử làm theo cách sau:

Phương pháp đặt lại bằng 1 phím: Bấm và giữ phím nguồn trong khoảng 10 giây. Điện

thoại khởi động lại.

Phương pháp đặt lại bằng 2 phím: Nhấn và giữ phím giảm âm lượng và phím nguồn cùng

lúc trong khoảng 10 giây. Điện thoại khởi động lại.

Nếu bạn không chắc phương pháp đặt lại điện thoại của mình là gì, hãy chuyển đến

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Nếu điện thoại của bạn thường xuyên không phản hồi, hãy cập nhật phần mềm điện thoại

hoặc đặt lại điện thoại. Đặt lại sẽ khôi phục cài đặt gốc và xóa tất cả nội dung cá nhân, bao

gồm cả các ứng dụng bạn đã mua và tải về. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía

trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT > thông tin > đặt lại điện thoại.
Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn

hoặc Microsoft Mobile để có các lựa chọn sửa chữa. Trước khi gửi điện thoại của bạn đi sửa

chữa, luôn sao lưu dữ liệu của bạn, vì tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại có thể bị xóa.

Mẹo: Nếu cần nhận diện điện thoại của bạn, để xem số IMEI duy nhất của điện thoại,

hãy quay số *#06#. Bạn cũng có thể tìm số IMEI trong thân điện thoại. Để biết thêm chi

tiết, hãy xem phần thông tin sản phẩm và an toàn trong hướng dẫn sử dụng trực tuyến.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

134

background image

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

135