Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Робота з Excel Mobile

background image

Робота з Excel Mobile
Не потрібно їхати до офісу, щоб ознайомитися з останніми кількісними показниками. За

допомогою програми Microsoft Excel Mobile можна редагувати таблиці та створювати

нові, а також обмінюватися результатами своєї роботи на сайті SharePoint.
Торкніться Office.
1. Протягніть до місця.

2. Торкніться розташування файлу.

3. Торкніться файлу Excel, який потрібно редагувати.

4. Щоб перейти до іншого аркуша, торкніться і аркуша.

5. Щоб зберегти книгу, торкніться

> зберегти.

Створення нової книги

Торкніться останні > .
Додавання коментаря до клітинки

Торкніться

> коментувати.

© 2015 Microsoft Mobile. Всі права захищені.

119

background image

Застосування фільтра до клітинок

Торкніться

> застосувати фільтр.

Змінення формату клітинок і тексту

Торкніться

> форматувати клітинку....

Змінення розміру рядка або стовпчика

Торкніться рядка або стовпчика та перетягніть повзунок.
Пошук даних у книзі

Торкніться файлу Excel і .
Надсилання книги в електронному листі

Торкніться файлу Excel і

> поділитися....