Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Додавання завдання до списку завдань

background image

Додавання завдання до списку завдань
Маєте важливі робочі завдання, які потрібно вчасно завершити, книжки, які потрібно

повернути до бібліотеки, або інші завдання, про які потрібно пам’ятати? Їх можна додати

до списку завдань і видалити зі списку після виконання. Якщо у завдань є певна дата

завершення, встановіть нагадування.
Торкніться Календар >

> завдання.

1. Торкніться , а потім заповніть поля.

2. Щоб додати нагадування, змініть значення параметра Нагадування на Увімкнуто

, а потім встановіть дату та час нагадування.

3. Торкніться .
Редагування або видалення завдання

Торкніться завдання та утримуйте його, а потім торкніться змінити або видалити.

© 2015 Microsoft Mobile. Всі права захищені.

53

background image

Порада: Почуваєтесь енергійно? Або маєте багато роботи та не маєте часу на

додаткові завдання? Щоб швидко перенести або відкласти певну подію, торкніться

й утримуйте її та виберіть потрібну опцію.

Позначення завдання як виконаного

Торкніться завдання та утримуйте його, а потім торкніться завершити.