Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Створення, редагування та видалення груп контактів

background image

Створення, редагування та видалення груп контактів
Ви можете створювати групи контактів, щоб надсилати повідомлення кільком людям

одночасно або переглядати новини в соціальних мережах лише від учасників групи.

Наприклад, можна додати членів сім’ї до однієї групи та швидко надсилати їм те ж саме

повідомлення.
Торкніться Люди та протягніть до кімнати.
1. Торкніться > Група.

2. Введіть ім’я групи та торкніться .

3. Торкніться та потрібного контакту. Щоб додати інший контакт, знову торкніться

.

4. Торкніться .

Порада: У телефоні вже є група з назвою Найкращі друзі.

Додавання нового контакту групи

Торкніться групи, потім > і потрібного контакту.
Видалення контакту з групи

Торкніться групи та . Торкніться контакту, а потім торкніться видалити із групи.
Перейменування групи

Торкніться групи та

> перейменувати і введіть нове ім’я.

Видалення групи контактів

Торкніться групи та

> видалити.