Microsoft Lumia 535 Dual SIM - การปรับ​ตั้งค่า​หน้าจอ​ล็อค

background image

การปร ับตั้งค่าหน้าจอล็อ
เปลี่ยนหน้าจอล็อกตามที่คุณต้องการ เช่น คุณสามารถมีภาพถ่ายโปรดของคุณที่พื้นหลัง

ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > หน้าจอเมื่อล็อก

เคล็ดลับ: คุณสามารถกําหนดว่าจะให้การแจ้งของแอพใดที่คุณต้องการเห็นแสดงบนหน้าจอล็อก (เช่น

สายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความใหม่) เพียงแตะที่ช่องการแจ้งเตือน และเลือกแอพที่คุณต้องการเพิ่ม

การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

แตะ เปลี่ยนภาพถ่าย เลือกภาพถ่าย ปรับภาพถ่ายให้เหมาะสมที่สุดเท่าที่ทําได้ และแตะ

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกแอพให้แสดงข้อมูลบนหน้าจอล็อกของคุณ หรือให้ Bing แสดง

ภาพถ่ายแบบสุ่มบนนั้นก็ได้ เพียงเปลี่ยนการตั้งค่าสําหรับ ภาพพื้นหลัง ตามที่คุณต้องการ

การแสดงชื่อศิลปิน ขณะเล่นเพลง

สลับ แสดงศิลปินเมื่อเล่นเพลง ไปที่ เปิด