Microsoft Lumia 535 Dual SIM - ไอคอน​ที่แสดง​บนโทรศัพท์​ของคุณ

background image

ไอคอนที่แสดงบนโทรศ ัพท ์ของคุณ
แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอจะบอกให้คุณทราบเวลาปัจจุบัน ระดับแบตเตอรี่และความแรงของสัญญาณ

โทรศัพท ์ และข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย

เคล็ดลับ: ในการดูไอคอนที่ซ่อนอยู่ ให้แตะที่แถบสถานะ

ความแรงของสัญญาณมือถือ

ความแรงของสัญญาณ

โทรศัพท ์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถืออยู่

ไม่มีซิมการ ์ดอยู่ในโทรศัพท ์ของคุณ

ซิมการ ์ดล็อกอยู่

โหมดเครื่องบินเปิดใช ้งานอยู่

โทรศัพท ์ของคุณเปิดโรมมิ่งอยู่นอกระบบเครือข่ายมือถือของคุณ

การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ
ตัวอักษรเดี่ยว อักษรรวม หรือทั้งตัวอักษรและตัวเลขรวมกันจะแสดงประเภทเครือข่ายโทรศัพท ์มือถือที่คุณเชื่อมต่อ
ไอคอนที่แสดงประเภทการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและผู้ให้บริการเครือข่าย

การเชื่อมต่อข้อมูล EDGE เปิดอยู่

การเชื่อมต่อข้อมูล GPRS เปิดอยู่

โทรศัพท ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย 3G

การเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง (HSDPA/HSUPA) เปิดอยู่

การเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง (HSPA+/DC-HSDPA) เปิดอยู่

โทรศัพท ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย 4G

จะมีการโอนย้ายข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

การเชื่อมต่อ WiFi

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

25

background image

การเชื่อมต่อ WiFi พร ้อมใช ้งาน

มีการเชื่อมต่อ WiFi

จะมีการแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือกับอุปกรณ์อื่นผ่าน WiFi

ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนผ่าน WiFi

อุปกรณ์ Bluetooth

มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth กับโทรศัพท ์ของคุณ

Bluetooth เปิดอยู่ แต่โทรศัพท ์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth

แบตเตอรี่

ระดับพลังงานแบตเตอรี่

กําลังชาร ์จแบตเตอรี่อยู่

โหมดประหยัดพลังงานเปิดใช ้งานอยู่

ไม่ทราบพลังงานแบตเตอรี่หรือสถานะของแบตเตอรี่ในขณะนี้

การแจ้งเตือน

คุณมีการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน เช่น ข้อความใหม่ ในการตรวจสอบการแจ้งเตือน ให้ปัดลงจากด้านบน

ของหน้าจอ

รูปแบบ

โหมดสั่นเตือนเปิดใช ้งานอยู่

โหมดปิดเสียงเปิดใช ้งานอยู่

การโอนสาย

มีการโอนสายของคุณต่อไปยังหมายเลขอื่นหรือศูนย ์ข้อความเสียง

ที่ตั้ง

มีแอพหรือบริการกําลังใช ้ข้อมูลที่ตั้งของคุณอยู่

โหมดขับรถ

โหมดขับรถเปิดใช ้งานอยู่