Microsoft Lumia 535 Dual SIM - แชทด้วย Skype

background image

แชทด้วย Skype
คุณสามารถใช ้โทรศัพท ์ในการส่งข้อความด่วนแบบ Skype-to-Skype
หากคุณยังไม่มีแอพ Skype คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.windowsphone.com
1. แตะ Skype

2. ลงชื่อเข้าใช ้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกันกับที่ใช ้ในโทรศัพท ์ของคุณ

3. ปัดไปที่ บุคคล แล้วแตะรายชื่อที่ต้องการแชทด้วย

4. เขียนข้อความของคุณ และแตะ
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งข้อความด่วน Skype-to-Skype โปรดดูวิดีโอที่ www.youtube.com/

watch?v=AF2HRYdPnAM (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

66

background image

เคล็ดลับ: ในการประหยัดค่าข้อมูล ใช ้การเชื่อมต่อเครือข่าย WiFi กับ Skype เมื่อสามารถทําได้

แบ่งปันตําแหน่งที่ตั้งของคุณในการแชท Skype

ระหว่างการแชท ให้แตะ > แชร ์ตําแหน่งที่ตั้ง >