Microsoft Lumia 535 Dual SIM - การค้นหา​โทรศัพท์​ของคุณ​ที่สูญหาย

background image

ค้นหาตําแหน่งโทรศัพท ์ของคุณบนแผนที่

กําหนดให้โทรศัพท ์ส่งเสียงดัง แม้ว่าจะเปิดโหมดปิดเสียง

ล็อกโทรศัพท ์และตั้งค่าให้แสดงข้อความ เพื่อให้ส่งโทรศัพท ์กลับคืนมาให้คุณ

ลบข้อมูลทั้งหมดออกจากโทรศัพท ์ของคุณจากระยะไกล

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

เคล็ดลับ: ตั้งค่าให้โทรศัพท ์จัดเก็บตําแหน่งทุกสองสามชั่วโมงโดยอัตโนมัติ หากแบตเตอรี่โทรศัพท ์

ของคุณหมด คุณยังสามารถดูตําแหน่งสุดท้ายที่บันทึกไว้ได้ โดยไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้าน

บนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > ค้นหาโทรศัพท ์ส่วนตัว