Microsoft Lumia 535 Dual SIM - การเปลี่ยน​ภาพพื้น​หลังใน Hub ภาพถ่าย

background image

การเปลี่ยนภาพพื้นหลังใน Hub ภาพถ่าย
หากคุณมีภาพที่ทําให้รู ้สึกดีทุกครั้งที่ดู คุณสามารถตั้งค่าภาพดังกล่าวให้เป็นพื้นหลังของ Hub ภาพถ่าย ได้
1. แตะ ภาพถ่าย

2. แตะ

> การตั้งค่า

3. สลับ ไทล ์ในหน้าจอเริ่มจะแสดง ไปที่ ภาพเดียว

4. แตะ เลือกภาพถ่าย และเลือกภาพพื้นหลัง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถตั้งค่าโทรศัพท ์ให้เปลี่ยนภาพถ่ายเป็นระยะๆ โดยอัตโนมัติได้อีกด้วย แตะ

> การตั้งค่า สลับ ไทล ์ในหน้าจอเริ่มจะแสดง เป็น ภาพถ่ายทั้งหมด หรือ ภาพถ่ายที่ชอบ

แล้วแตะ แสดงแบบสุ่มเดี๋ยวนี้