Microsoft Lumia 535 Dual SIM - การดูภาพถ่าย

background image

การดูภาพถ่าย
นึกถึงช่วงเวลาสําคัญเหล่านั้นของคุณ โดยดูภาพถ่ายในโทรศัพท ์
แตะ ภาพถ่าย
1.
ในการดูภาพที่คุณถ่าย ให้ปัดไปที่ อัลบั้ม แล้วแตะ ม้วนฟิล ์ม และภาพถ่าย

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

82

background image

2. ในการดูภาพถ่ายถัดไป ให้ปัดไปทางซ ้าย ในการดูภาพถ่ายก่อนหน้า ให้ปัดไปทางขวา
ค้นหาภาพถ่ายด้วยวันที่และที่ตั้ง

แตะ

> การตั้งค่า > จัดกลุ่มภาพถ่ายของฉันตามเวลาและตําแหน่ง

การย่อหรือขยาย

วาง 2 นิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วเข้าหาหรือออกจากกัน

เคล็ดลับ: ในการขยายหรือย่อกลับอย่างรวดเร็ว ให้แตะที่ภาพถ่ายสองครั้ง