Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Använd en säker VPN-anslutning

background image

Använd en säker VPN-anslutning

Du kanske behöver använda en VPN-anslutning (Virtual Private Network) för att få åtkomst

till dina företagsresurser, till exempel intranät eller företags-e-post, eller så kan du använda

en VPN-tjänst för privat bruk.
Kontakta ditt företags IT-administratör för mer information om din VPN-konfiguration eller

gå till Store för att ladda ned appen för din VPN-tjänst och sök på tjänstens webbplats efter

mer information.
Svep nedåt från startskärmens ovankant, tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > VPN och ändra

Status till

.

1. Om du vill lägga till en VPN-profil trycker du på .

2. Ställ in Anslut automatiskt till

.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

117

background image

3. Ange profilinformationen enligt de instruktioner du fått av företagets IT-administratör eller

VPN-tjänsten.
Din telefon ansluter automatiskt till VPN-nätverket när det krävs.

Tips! Om du vill ändra inställningarna för mobildataanslutning och dataväxling för VPN

trycker du på alternativ.

Redigera en VPN-profil

Håll ned på profilen, tryck på redigera och ändra den information som behöver ändras.
Ta bort en VPN-profil

Håll ned på profilen och tryck på ta bort.
Byta till manuell VPN-anslutning

Håll ned på profilen och tryck på Växla till manuellt. Tryck på profilen för att ansluta till VPN-

nätverket.